Željko Joksimović - Ledja o ledja

Ti me poznaješ najbolje
Ovo ne ide na bolje
I već dugo tvoj dodir sluti na kraj
Da li imaš taj osećaj?
Noćas večeru spremiću
I tvoj pogled izdržaću
I dok ugasim svetlo
Kao dlanom o dlan
Biće sve jasno kao dan.

Dodir leđa o leđa
Ruka led ledena
Da li znaš kako vređa
Prazna postelja?
I kad misliš da spavam
Ti se iskradeš van
Bože, samom sam sebi suvišan!
I zaboli me najjače kad znam
Da u drugoj sobi plačeš...

Dugo ništa ne govoriš
Samo dlanove preklopiš...
I ta suza u oku nije zbog nas...
Kažeš tek da ti čujem glas...

Dodir leđa o leđa
Ruka led ledena
Da li znaš kako vređa
Prazna postelja?
I kad misliš da spavam
Ti se iskradeš van
Bože, samom sam sebi suvišan!
Al' zaboli me najjače kad znam
Da u drugoj sobi plačeš...

Onda krenem za tobom ja
Al' stanem na prag
Jer u drugoj se sobi završava tvoj trag...
Čujem jecaj
i znam da je kraj...
Ti me poznaješ najbolje

Dodir leđa o leđa
Ruka led ledena
Da li znaš kako vređa
Prazna postelja?
I kad misliš da spavam
Ti se iskradeš van
Bože, samom sam sebi suvišan!
Al' zaboli me najjače kad znam
Da u drugoj sobi plačeš...


Ti me poznaješ najbolje