Željko Vasić - Nema nikoga dugo

Čujem dobro ti ide
što ne bih rekao za sebe
još uvijek kada me vide
svi me pitaju za tebe.

A ja loše ih lažem
istinu da sakrijem
nešto nevažno kažem
i samo glavu okrenem

Čujem dobro ti ide
imaš nekog već odavno
a moje noći se stide
sve je po starom još uglavnom.

Zašto još ti se nadam
kada dalje moram, znam
zašto sve niže padam
ja ne mogu više sam.

Nema nikoga dugo
sa tvoje strane jastuka
nema, gde si moja tugo
samoća mi je navika

Nema nikoga dugo
i svaka noć je panika
bez tebe mrtav ili živ
kakva je razlika.

Čujem dobro ti ide
imaš nekog već odavno
a moje noći se stide
sve je po starom još uglavnom.

Zašto još ti se nadam
kada dalje moram, znam
zašto sve niže padam
ja ne mogu više sam.

Nema nikoga dugo
sa tvoje strane jastuka
nema, gde si moja tugo
samoća mi je navika

Nema nikoga dugo
i svaka noć je panika
bez tebe mrtav ili živ
kakva je razlika.

Nema nikoga dugo
sa tvoje strane jastuka
nema, gde si moja tugo
samoća mi je navika

Nema nikoga dugo
i svaka noć je panika
bez tebe mrtav ili živ
kakva je razlika.

Bez tebe mrtav ili živ
kakva je razlika.