Veče sa Ninom

Na programu: 19:00 - 22:00 Trenutno na programu: Van Gogh - Spisak razloga
on_air_irena.png

Obrisane reči

 

 

PRAVILA UČESTVOVANJA U KVIZU :Obrisane reči

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

1.2. Organizator kviza je RADIO S1  (u daljem tekstu: Radio S1).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S1, njihovi najbliži srodnicii

bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S1 u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 

Radio S1 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

 

IV PRAVILA KVIZA : Obrisane reci

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 19.juna do 13.jula (predpromocija od 19.juna do 24.juna, promocija od 25.juna do 13.jula) godine u emisijama koje se emituju na Radio S1 .

 

4.2.Učesnici kviza se prijavljuju na sledeći način:

 

Voditelji će pozivati na učešće u kvizu  uživo u programu Radio S1.

 

Prvi ko se javi na telefon 011 40 40 400, uključuje se u program i pokušava da pogodi koje su “obrisane reči” iz pesme koji je pustio voditelj u programu.

 

Ko prvi pogodi koje su reči obrisane osvaja nagradu za taj dan -  vaučer za letnju kupovinu u Delta City-ju.

 

Svakog radnog dana po jedan učesniku kvizu osvaja nagradu (od 25.06.do 13.07.)

Pobednik mora dostaviti lične podatke (svoje i lica sa kojim deli nagradu) koje su neophodne za potvrđivanje njegovog identiteta i koji su neophodni zbog preuzimanja nagrade (u druge svrhe se neće koristiti skladno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

 

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

4.5. Radio S1 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,

- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica

4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

4.7. Jedan pobednički par može osvojiti samo jednu nagradu za vreme trajanje ove promocije.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.

5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponzor  “Piramida 72”.

 

6.2. Radio S1 će Sponzora obavestiti o dobitnicima nagrada i sa dobitnicima dogovori o načinu preuzimanja vaučera odnosno realizovanja dobijene nagrade.  

 

6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S1 obaveštavani kroz program Radija S1, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

 

U Beogradu, 15.06.2018.godine

 

DOBITNICI:

1. Velibor Stevanović
2. Aleksandar Stojanović
3. Milica Popović
4. Milovan Nasković
5. Aleksandar Stefanovic
6. Stefana Markovic
7. Dragoljub Đurić
8. Tanja Ristić

 

komentari (21)

 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s1
 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s1
 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s1
 • petar
  05. 07. 2018.
  radio s1

Slušajte nas