Veče sa Ninom

Na programu: 19:00 - 22:00 Trenutno na programu: Zdravko Čolić - Krasiva
on_air_irena.png

Osloni se na Nokiju

IZMENE I DOPUNE  PRAVILNIKA O AKCIJI  „ OSLONI SE NA NOKIJU“

 

PRAVILNIK O AKCIJI  „ OSLONI SE NA NOKIJU“  objavljen 17.06.2018.godine menja se na sledeći način:

 1. Menja se tačka 2. tako što se umesto trajanja akcije od 06. do 02.07.2018.godine, produžava trajanje akcije do 06.07.2018. godine.
 2. Dodaje se tačka 11. koja glasi: Korisnici koji postavljaju fotografiju uz hashtag #oslonisenanokiju moraju imati javni (otvoreni) profil, kako bi organizator moga da vidi post.
 3. Dodaje se tačka 12. koja glasi :Izričito je zabranjeno boostovanje  postova, korišćenje softvera, sajtova  i aplikacija koje dodaju lajkove (bilo da su besplatne ili se plaćaju). Lajkovi lažnih, generičkih profila i profila koji nisu sa teritorije Srbije se ne računaju i korisnici koji se budu služili istim, biće diskvalifikovani.
 4. Ove izmene i dopune objavljuju se na Instagramu, Facebook-u i sajtu Radija S1 danom donošenja.

Obrazloženje:

Ovim Izmenama i dopunama Pravilnika omogućava se svim učesnicima da u aktivaciji kviza učestvuju  ravnopravno, i sprečava mogućnost da usled korišćenja aplikacija, sajtova I programa koji povećavaju broj lajkova, kao I plaćeno oglašavanje na instagramu /boostovanje/ pobedi učesnik koji ima najveći broj lajkova koji nisu dobijeni na organski način.Cilj aktivacije je da pobedi učesnik/ca koji ima najviše organskih lajkova na fotografiji.

 

U Beogradu 02.07.2018.godine

 

 

PRAVILNIK O AKCIJI  „ OSLONI SE NA NOKIJU“

Pravilnik o akciji ”Osloni se na Nokiju?“ (u daljem tekstu: Akcija) sadrži opšte uslove i pravila po kojima građani mogu da učestvuju u okviru Akcije, а u realizaciji Radija S1 iz Beograda.

Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnoj aktivaciji, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

Organizator kviza je RADIO S1  (u daljem tekstu: Radio S1).

 1. U Akciji mogu učestvovati svi građani sa prebivalištem u Republici Srbiji stariji od 18 godina.
 2. Pozivamo slušaoce Radija S1 da okače na svoj instagram profil fotografiju na temu najvećeg oslonca u životu uz hashtag #oslonisenanokiju. Profil na instagramu mora da bude javan, da bi mogli da vidimo sve fotografije.Fotografija sa najviše lajkova osvaja telefon NOKIA 6.1 DUAL SIM. Akcija traje od 18.06. do 02.07.2018.godine.

Ime dobitnika biće objavljeno poslednjeg dana aktivacije 02.07.2018. godine i  biće saopštena  na  Instragram i fejsbuku stranici Radija S1.

 1. Učesnici mogu dostavljati samo one fotografije u odnosu na koja poseduju autorska prava. Izričito je zabranjeno postavljanje materijala kojima se povređuju autorska i druga prava bilo kog trećeg lica.
 2. U slučaju da je objavljivanjem fotografije povređeno autorsko ili bilo koje drugo pravo bilo kog trećeg lica, učesnici preuzimaju punu i isključivu odgovornost za bilo koji zahtev za obeštećenje ili drugi zahtev koji bilo koje treće lice eventualno uputi njemu i/ili Radiju S1 s pozivom na takvu povredu i obavezuje se da obešteti Radio S1.
 3. Dostavljanjem fotografija, tokom trajanja Akcije, učesnici prenose na Radio S1 autorska prava i ovlašćuju ih da dostavljeni materijal mogu koristiti u marketinške i druge svrhe za potrebe Smedia portala i Radija S1.
 4. Fotografije biće objavljene na Instagram stranici u primerenom roku od vremena unošenja u inbox Instagram stranice Radija S1.

7.Fotografije koje nisu u skladu sa temom Akcije neće biti objavljeni FB stranici odnosno Instagram stranici.

ZAŠTITA PODATAKA

 1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije Akcije.

Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti . Učesnik u Akciji potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u Akciji dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

NAGRADE

 1. Učesnik koji pošalje pobedničku fotografiju osvaja nagradu telefon NOKIA 6.1 DUAL SIM. Pomenuti model telefona za učešće u Akciji obezbeđuje sponzor Comtrade. Radio S1 će Sponzora obavestiti o dobitnicima nagrada i dobitnike uputiti da sa sponzorom dogovori o načinu realizovanja (uručenja) dobijene nagrade. 

Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

OSTALE ODREDBE

 1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S1 obaveštavani kroz program Radija S1, bez obzira da li će biti učesnici u akciji radija S1 Osloni se na nokiju

 

U Beogradu 17.06.2018.g.

 

komentari (21)

 • petar
  01. 07. 2018.
  radio s1
 • petar
  01. 07. 2018.
  radio s1
 • petar
  01. 07. 2018.
  radio s1
 • petar
  01. 07. 2018.
  radio s1

Slušajte nas