Veče sa Ninom

Na programu: 19:00 - 22:00 Trenutno na programu: Zdravko Čolić - Krasiva
on_air_irena.png

Sve o Mundijalu sa Stevom

DOBITNICI:

1.  Marina Đoković
2. Miloš Jovanović
3. Obrad Mišić

 

PRAVILA UČESTVOVANJA U KVIZU: “Sve o mundijalu sa Stevom”

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

1.2. Organizator kviza je RADIO S1  (u daljem tekstu: Radio S1).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S1, njihovi najbliži srodnicii bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa radijom S1 u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

Radio S1 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

IV PRAVILA KVIZA : “Sve o mundijalu sa Stevom”

 

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od  Izmedju 18.juna i 13.jula 2018.godine tokom celodnevnog programa.

 

4.2. Učesnici kviza se prijavljuju na sledeći način:

 

Voditelji će pozivati na učešće u kvizu  uživo u programu Radio S1.

 

Prvi ko uspe da uspostavi vezu nakon poziva voditelja biće u prilici da odgovara na postavljeno pitanje od strane sportskog novinara Steve. Pitanja će se odnositi na predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu.

 

Onaj učesnik ko prvi tačno odgovori na postavljeno pitanje/pitanja biće nagrađen jednim punim rezervoarom goriva za putnički automobil.

 

Učesnik tokom trajanja ove aktivacije može osvojiti samo jednu nagradu (jedno punjenje rezervoara gorivom).

 

U toku trajanja ove aktivacije biće podeljene ukupno četiri nagrade – pun rezervoar goriva (jedna nedeljno).

 

Pobednik mora dostaviti lične podatke koje su neophodne za potvrđivanje njegovog identiteta i koji su neophodni zbog preuzimanja nagrade (u druge svrhe se neće koristiti skladno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

4.5. Radio S1 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,

- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica

4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

4.7. Jedan pobednički par može osvojiti samo jednu nagradu za vreme trajanje ove promocije.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.

5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

 

VI NAGRADE

 

 

6.1. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš). Sponzor aktivacije je Euro Petrol, koji će biti i obavešten o dobitniku i preuzeti sve potrebne radnje oko preuzimanja nagrade od strane pobednika.

 

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S1 obaveštavani kroz program Radija S1, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

 

U Beogradu, 12.06.2018.godine

komentari (18)

 • petar
  01. 07. 2018.
  radio s1
 • petar
  01. 07. 2018.
  radio s1
 • petar
  01. 07. 2018.
  radio s1
 • petar
  01. 07. 2018.
  radio s1

Slušajte nas