Muzika

Trenutno na programu: Prljavo Kazalište - Na badnje veče
Radio S

Koliko sekundi ti treba da prepoznaš Željkovu pesmu?

 

 

PRAVILA UČESTVOVANJA U KVIZU:Koliko sekundi ti treba da prepoznaš Željkovu pesmu?

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

 

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

1.2. Organizator kviza je RADIO S1  (u daljem tekstu: Radio S1).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S1, njihovi najbliži srodnicii bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S1 u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 

Radio S1  će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

 

IV PRAVILA KVIZA : “Koliko sekundi ti treba da prepoznas  Zeljkovu pesmu?”

 

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od  04.06. do 15.06.2018. godine u radijskoj emisiji Dan sa Natalijom od 10 do 13 časova

 

4.2.Učesnici kviza se prijavljuju na sledeći način:

 

Voditelji će pozivati na učešće u kvizu  uživo u programu Radio S1. U program se uključuje dva učesnika istovremeno.

 

Voditelj postavlja obojici pitanje koliko im treba sekundi da prepoznaju Željkovu pesmu?

 

Onaj takmičar koji se izjasni da mu je potrebno manje sekundi odgovara na zadatak i pušta mu se onoliko sekundi od pesme koliko je rekao.

Da bi učesnik kviza dobio dve karte treba da tačno odgovori za onoliko vremena koliko je rekao ili manje.

 

Ukoliko to ne uspe, nagradu (dve karte za koncert) osvaja drugi takmičar.

 

Pobednik mora dostaviti lične podatke (svoje i lica sa kojim deli nagradu) koje su neophodne za potvrđivanje njegovog identiteta i koji su neophodni zbog preuzimanja nagrade (u druge svrhe se neće koristiti skladno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

 

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

4.5. Radio S1 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,

- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica

4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

4.7. Jedan pobednički par može osvojiti samo jednu nagradu za vreme trajanje ove promocije.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.

5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

 

VI NAGRADE

 

 

6.1. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S1 obaveštavani kroz program Radija S1, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

 

U Beogradu, 30.05.2018.godine

komentari (9)

 • petar
  05. 06. 2018.
  radio s1
 • petar
  05. 06. 2018.
  radio s1
 • petar
  05. 06. 2018.
  radio s1
 • petar
  05. 06. 2018.
  radio s1

Slušajte nas