Muzika

Muzika koju Srbija najviše voli
Radio S

Mladenački izazov

Od 5.marta počinje nova, zabavna igra na Radiju S. 
Mladi parovi, prijavite se u inbox naše fb stranice, a mi vas onda zovemo i zadajemo zadatak koji treba da uradite. Koji par se snađe i uspešno savlada izazov dobija mali kućni aparat Bosch.

DOBITNICI:

1. Marko Stojković 
     Suzana Stanković

2. Manja Berberski 
     Branislav Berberski

3. Andrea Bajić
     David Spasojević

4. Milan Jovanović
     Dušica Šapić Jovanović

5. Savo Duvnjak 
     Milana Anđelković 

 6. Pavle Šarenac
      Sara Mandić 

7. Mladen Milosavljević 
      Tamara Milosavljević

8. Ivan Novaković 
    Marija Novaković 

9. Milena Krstić 
     Aleksandar Krstić 

10. Dragana Popov           
        Goran Dokić 

11. Snežana Petrović 
        Ljubomir Petrović 

12.  Ana Ivković 
         Jevrem Ivković 

 13. Ilić Aleksandra 
         Mihajlo Živković 

14. Irena Jovanović 
        Ivan Jovanović 

15. Nikola Šujdović
        Aleksandra Šujdović

 

PRAVILA UČESTVOVANJA U KVIZU: ” Mladenački izazov“

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)

1.2. Organizator kviza je RADIO S  (u daljem tekstu: Radio S).

 

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 18 godina koji poseduju javnu ispravu – ličnu kartu.

2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S, njihovi najbliži srodnicii

bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S u smislu zakona.

2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a

smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 

Radio S će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.

 

 

IV PRAVILA KVIZA :” Mladenački izazov“

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 05. do 23. marta  2018. godine u emisijama koje se emituju na Radio S i na fejsbuk stranici Radija S.

 

4.2.Učesnici kviza se prijavljuju na sledeći način:

 

 

-Parovi se prijavljuju za učešće preko facebook stranice Radio S. Voditelji ih pozivaju, tako da par bude u isto vreme na telefonskoj vezi.

Učesnici će tada saznati šta treba da urade, da bi osvojili dnevnu nagradu, Bosch kućni aparat.  Neophodno je da se učesnici  jave i da budu na vezi, gde god da se u tom trenutku nalaze.

 

Pobednik mora dostaviti lične podatke (svoje i lica sa kojim deli nagradu) koje su neophodne za potvrđivanje njegovog identiteta i koji su neophodni zbog preuzimanja nagrade (u druge svrhe se neće koristiti skladno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

 

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu. 

 

4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.

4.5. Radio S ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:

- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,

- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica

4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

 

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.

5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponzor Bosch–kućni aparati.

6.2. Radio S će Sponzora obavestiti o dobitnicima nagrada i dobitnike uputiti da sa sponzorom dogovori o načinu realizovanja dobijene nagrade.  Za vreme trajanja nagradnog kviza biće podeljeno 15 nagrada radnim danima - za vreme trajanja promocije.

 

6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S obaveštavani kroz program Radija S, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

 

U Beogradu, 02.03.2018.godine

komentari (9)

 • petar
  03. 03. 2018.
  radio s1
 • petar
  03. 03. 2018.
  radio s1
 • petar
  03. 03. 2018.
  radio s1
 • petar
  03. 03. 2018.
  radio s1

Slušajte nas