Veče sa Ninom

Na programu: 19:00 - 22:00 Trenutno na programu: Dženan Lončarević - Laufer
on_air_irena.png
slajder2_42966.png
 

Pogodi ko peva

Od 4. decembra novi muzički kviz na Radiju S!

 

Kada čuješ znak voditelja, javi se na broj telefona 011/40 40-400, pogodi ko peva određenu pesmu i osvoji letovanje za sebe i svoju porodicu!

 

Dobitnici:

 

Mirjana Jovanović
Saša Ristić
Miroslav Jovanović
Slađana Rogljačin 
Milica Simonović
Uroš Dašić
Aleksandar Stefanović
Marko Vladisavljev
Nikola Mihajlović
Aleksandar Komnenović
Neda Aćimović
Jelena Bačkuljin 
Saša Ristić
Bojana Budić
Dragana Tasić

  

PRAVILA UČESTVOVANjA U KVIZU – „Pogodi ko peva “ 

I OPŠTE ODREDBE

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
1.2. Organizatori kviza je RADIO S1 DOO (u daljem tekstu: Radio S1).

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 16 godina.
2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S1, njihovi najbliži srodnici i
bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S1 u smislu zakona.
2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a
smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 • Radio S1 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.
 • Zainteresovana lica će se za učešće u kvizu prijavljivati telefonski na broj

011/40 40-400.

IV PRAVILA KVIZA „Pogodi ko peva “ 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 04.12.2017. do 24.12.2017. godine tokom celog dana u  programu Radija S1 radnim danima.

 

4.2. Učesnicima kviza se prijavljuju na znak voditelja na telefon 011/40 40-400. 

Svakog dana puštamo delove pesama  naših izvođača –po jedna reč iz jedne pesme u određenom kontekstu, slušalac mora da pogodi ko peva isečke pesme. Broj reči će varirati.

U toku dana biće jedna kombinacija i kviz  će se ponavlja u toku dana sve dok neko ne pogodi kombinaciju reči koja je data.

 

Prvi učesnik koji tačno odgovori na zadato pitanje je pobednik kviza tog dana i osvaja nagradu sponzora.

 

Za vreme trajanja kviza biće dodeljeno 15 nagrada sponzora. Jedan učesnik kviza može osvojii samo jednu nagradu (putovanje) u ovom kvizu.

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu.
4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.
4.5. Radio S1 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:
- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica
4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

komentari (5)

 • petar
  27. 12. 2017.
  radio s1
 • petar
  27. 12. 2017.
  radio s1
 • petar
  27. 12. 2017.
  radio s1
 • petar
  27. 12. 2017.
  radio s1

Slušajte nas