Muzika

Muzika koju Srbija najviše voli
Radio S
slajder2_42966.png
 

Pogodi ko peva

Od 4. decembra novi muzički kviz na Radiju S!

 

Kada čuješ znak voditelja, javi se na broj telefona 011/40 40-400, pogodi ko peva određenu pesmu i osvoji letovanje za sebe i svoju porodicu!

 

Dobitnici:

 

Mirjana Jovanović
Saša Ristić
Miroslav Jovanović
Slađana Rogljačin 
Milica Simonović
Uroš Dašić
Aleksandar Stefanović
Marko Vladisavljev

 

PRAVILA UČESTVOVANjA U KVIZU – „Pogodi ko peva “ 

I OPŠTE ODREDBE

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
1.2. Organizatori kviza je RADIO S1 DOO (u daljem tekstu: Radio S1).

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 16 godina.
2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S1, njihovi najbliži srodnici i
bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S1 u smislu zakona.
2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a
smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

  • Radio S1 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.
  • Zainteresovana lica će se za učešće u kvizu prijavljivati telefonski na broj

011/40 40-400.

IV PRAVILA KVIZA „Pogodi ko peva “ 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 04.12.2017. do 24.12.2017. godine tokom celog dana u  programu Radija S1 radnim danima.

 

4.2. Učesnicima kviza se prijavljuju na znak voditelja na telefon 011/40 40-400. 

Svakog dana puštamo delove pesama  naših izvođača –po jedna reč iz jedne pesme u određenom kontekstu, slušalac mora da pogodi ko peva isečke pesme. Broj reči će varirati.

U toku dana biće jedna kombinacija i kviz  će se ponavlja u toku dana sve dok neko ne pogodi kombinaciju reči koja je data.

 

Prvi učesnik koji tačno odgovori na zadato pitanje je pobednik kviza tog dana i osvaja nagradu sponzora.

 

Za vreme trajanja kviza biće dodeljeno 15 nagrada sponzora. Jedan učesnik kviza može osvojii samo jednu nagradu (putovanje) u ovom kvizu.

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu.
4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.
4.5. Radio S1 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:
- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica
4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

komentari (0)

Još uvek nema komentara

Slušajte nas