Muzika

Muzika koju Srbija najviše voli
Radio S
slajder2.png
 

10 u 10

Igrajte se sa nama i osvojite vredne poklone. 

Kada čujte znak voditelja,  javite se na broj telefon 011/40 40-400.

Mi dajemo temu, a vi u 10 sekundi morate da kažete 10 pojmova na tu temu.

Ako uspete, Gigatron vam poklanja Gorenje kućne aparate.

0d 4. decembra samo na Radiju S!

 

Dobitnici:

Aleksandar Stefanović
Milivoje Bošković
Dubravka Barjaktarević
Jovana Ristić 
Željko Stojaković
Vladana Golubović
Dragan Mićanović
Marija Stanišić
Saša Ristić

 

 

PRAVILA UČESTVOVANjA U KVIZU – „10 u10 “ 

I OPŠTE ODREDBE

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
1.2. Organizatori kviza je RADIO S1 DOO (u daljem tekstu: Radio S1).

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 16 godina.
2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S1, njihovi najbliži srodnici i
bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa radijom S1 u smislu zakona.
2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a
smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

  • Radio S1 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.
  • Zainteresovana lica će se za učešće u kvizu prijavljivati telefonski na broj

011/40 40-400.

IV PRAVILA KVIZA „10 u 10 “ 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 04.12.2017. do 31.12.2017. godine  u jutarnjem programu Radija S1 radnim danima.

 

4.2. Učesnicima kviza se prijavljuju na znak voditelja na telefon 011/40 40-400. 

Slušaocima se zadaje tema i oni imaju deset sekundi da kažu 10 pojmova na zadatu temu.

Slusaoci se takmiče svakog radnog dana u jutarnjem programu Radija S1. Učestvuju dva takmičara dnevno koji budu uključni u program, jedan u  periodu od 07-08, drugi od 08-09.

Prvi takimičar koji da 10 pojmova osvaja nagradu, ukoliko niko nema 10, računa se ko ima više datih pojmova. Ukoliko je izjednačeno, igra se finale od 09-10. Mehanizam je isti.

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu.
4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.
4.5. Radio S1 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:
- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica
4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.
5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .
5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponzor.
6.2. Radio S1 će Sponzora obavestiti o dobitniku nagrade i dobitnika uputiti da sa sponzorom dogovori o načinu realizovanja dobijene nagrade.

6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovimpravilima će slušaoci Radija S1 biće obaveštavani i kroz program Radija S1, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

U Beogradu dana 28.11.2017.godine

 

 

komentari (0)

Još uvek nema komentara

Slušajte nas