Popodne na Ti sa Vesnom

Na programu: 13:00 - 16:00 Muzika koju Srbija najviše voli
Vesna_onair.png
slajder2.png
 

10 u 10

Igrajte se sa nama i osvojite vredne poklone. 

Kada čujte znak voditelja,  javite se na broj telefon 011/40 40-400.

Mi dajemo temu, a vi u 10 sekundi morate da kažete 10 pojmova na tu temu.

Ako uspete, Gigatron vam poklanja Gorenje kućne aparate.

0d 4. decembra samo na Radiju S!

 

Dobitnici:

Aleksandar Stefanović
Milivoje Bošković
Dubravka Barjaktarević
Jovana Ristić 
Željko Stojaković
Vladana Golubović
Dragan Mićanović
Marija Stanišić
Saša Ristić
Aleksandar Bjelica
Eva Petrović
Aleksandar Ivanov
Dejan Kermetović
Danijela Ilić
Steva Marinac
Stefan Stojiljković
Branislava Milojković
Sanja Radovanović
Nebojša Drmanić
Slobodan Marinković

 

 

PRAVILA UČESTVOVANjA U KVIZU – „10 u10 “ 

I OPŠTE ODREDBE

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
1.2. Organizatori kviza je RADIO S1 DOO (u daljem tekstu: Radio S1).

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 16 godina.
2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S1, njihovi najbliži srodnici i
bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa radijom S1 u smislu zakona.
2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a
smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

 • Radio S1 će u svom programu objaviti poziv za učešće u kvizu.
 • Zainteresovana lica će se za učešće u kvizu prijavljivati telefonski na broj

011/40 40-400.

IV PRAVILA KVIZA „10 u 10 “ 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan od 04.12.2017. do 31.12.2017. godine  u jutarnjem programu Radija S1 radnim danima.

 

4.2. Učesnicima kviza se prijavljuju na znak voditelja na telefon 011/40 40-400. 

Slušaocima se zadaje tema i oni imaju deset sekundi da kažu 10 pojmova na zadatu temu.

Slusaoci se takmiče svakog radnog dana u jutarnjem programu Radija S1. Učestvuju dva takmičara dnevno koji budu uključni u program, jedan u  periodu od 07-08, drugi od 08-09.

Prvi takimičar koji da 10 pojmova osvaja nagradu, ukoliko niko nema 10, računa se ko ima više datih pojmova. Ukoliko je izjednačeno, igra se finale od 09-10. Mehanizam je isti.

 

4.3. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu.
4.4. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.
4.5. Radio S1 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:
- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica
4.6. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

 

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe realizacije kviza.
5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .
5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponzor.
6.2. Radio S1 će Sponzora obavestiti o dobitniku nagrade i dobitnika uputiti da sa sponzorom dogovori o načinu realizovanja dobijene nagrade.

6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovimpravilima će slušaoci Radija S1 biće obaveštavani i kroz program Radija S1, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

 

U Beogradu dana 28.11.2017.godine

 

 

komentari (7)

 • petar
  27. 12. 2017.
  radio s1
 • petar
  27. 12. 2017.
  radio s1
 • petar
  27. 12. 2017.
  radio s1
 • petar
  27. 12. 2017.
  radio s1

Slušajte nas