Muzika

Trenutno na programu: Tony Cetinski - Kao u snu
Radio S
slajder_tv_fox.jpg
 

Novogodišnji FOX TV KVIZ


U susret novogodisnjim praznicima, a imajući u vidu večitu polemiku muškaraca i žena oko gledanja tv kanala,
na Radiju S organizuje se borba polova za dodatni televizor u kući. Muškarci se takmiče iz poznavanja ženskih
interesovanja, a žene iz poznavanja muških.

Učestvujte i osvojite TELEVIZOR! Slušajte Radio S, budite brzi i na znak voditelja pozovite 011-40-40-400

Dobitnici:

Jelena Anđelić
Dušanka Voštić
Dragan Manić
Nikola Tutuš
Milan Jovanović
Bojan Simić
Sanja Stanković
Zoran Ranđelović
Branka Jovanović
Milanko Bučevac

 PRAVILA UČESTVOVANjA U NAGRADNOM KVIZU – „NOVOGODIŠNJI FOX TV KVIZ NA RADIJU S “ 

I OPŠTE ODREDBE

 1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radiju S1, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
1.2. Organizatori kviza je RADIO S1 d.o.o. (u daljem tekstu: Radio S1).

 II USLOVI ZA UČESNIKE

 2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 16 godina.
2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radiju S1, njihovi najbliži srodnici i
bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radijom S1 u smislu zakona.
2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a
smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 3.1. Radio S1 će u svom programu, svakog radnog dana objaviti poziv za učešće u kvizu „ NOVOGODIŠNJI FOX TV KVIZ NA RADIJU S “. U  kvizu se takmiče muškarci i žene koji odgovaranju na pitanja koja su iz sfere interesovanja suprotnog pola.


IV PRAVILA KVIZA „ NOVOGODIŠNJI FOX TV KVIZ NA RADIJU S“

 4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan svakog radnog dana, 3x dnevno u periodu od 21.12. do 06.01. 2017.godine, sa pauzom 2,3 i 4. 1. 2017. i to u emisijama Dobro jutro Srbijo sa Irenom i Ivanom, Dan sa Natalijom i Popodne na TI sa Vesnom.
4.2. U kvizu će dnevno učestvovati 4 (četiri) zainteresovana lica i to po 2 (dvoje) u dva takozvana polufinala i 2 (dvoje) u finalu.  Žene odgovaraju na muška pitanja i obrnuto, muškarci na ženska.

 4.3. Pobednikom u kvizu smatraće se onaj učesnik koji najuspešnije odgovori na pitanja. Svako ko pobedi u finalu dobija 1 (jedan) televizor kao nagradu od sponzora. U kvizu se dodeljuje ukupno 10 (deset) televizora.

4.4. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu.
4.5. Učesnici su dužni da će se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.
4.6. Radio S1 ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:
- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica
4.8. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.

 V ZAŠTITA PODATAKA

 5.1. Podaci o učesnicima koristiće s isključivo za potrebe realizacije kviza.
5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .
5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 VI NAGRADE

 6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponzor.
6.2. Radio S1 će Sponzora obavestiti o dobitniku nagrade i dobitnika uputiti da od Sponzora preuzme nagradu.
6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 VII OSTALE ODREDBE

 7.1. O ovim pravilima će slušaoci Radija S1 biće obaveštavani i kroz program Radija S1, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

komentari (51)

 • petar
  17. 06. 2018.
  radio s1
 • petar
  17. 06. 2018.
  radio s1
 • petar
  17. 06. 2018.
  radio s1
 • petar
  17. 06. 2018.
  radio s1

Slušajte nas