Muzika

Trenutno na programu: Tony Cetinski - Kao u snu
Radio S
tuc_muc.jpg
 

TUC MUC kviz

PRAVILA UČESTVOVANjA U NAGRADNOM KVIZU - TUC-MUC KVIZ

 

I OPŠTE ODREDBE

 

1.1 Ova pravila regulišu učestvovanje u nagradnom kvizu, koji se organizuje i emituje na Radio S-u, a sve u skladu sa Članom 2, stav 2, Zakona o igrama na sreću, (Službeni glasnik RS br. 88/11 od 24.11.2011. godine, stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12-dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu 05.10.2012. godine)
1.2. Organizatori kviza je Radiodifuzno privredno društvo „RADIO S" DOO Beograd Radio S (u daljem tekstu: Radio S).

 

II USLOVI ZA UČESNIKE

 

2.1. Za učestvovanje u kvizu mogu se prijaviti građani Republike Srbije stariji od 16 godina.
2.2. U kvizu ne mogu učestvovati zaposleni na Radio S-u, njihovi najbliži srodnici i
bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa Radio S-om u smislu zakona.
2.3. Uslov za učešće u kvizu je da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima, a
smatraće se da je učesnik upoznat i saglasan sa ovim pravilima ukoliko se, prilikom prijavljivanja za učešće u kvizu, nedvosmisleno izjasni da je upoznat i saglasan sa ovim pravilima.

 

III PRIJAVLjIVANjE ZA UČEŠĆE U KVIZU

 

3.1. Radio S će u svom programu, svakog radnog dana u popodnevnim satima, objaviti poziv za učešće u TUC-MUC KVIZ-u.
3.2. Zainteresovana lica će se za učešće u kvizu prijavljivati telefonskim putem na broj telefona 011/40 40 400 ili drugi fiksni netarifirani broj koji redakcija radija S odredi. Telefonski poziv nije dodatno tarifiran. Kao/ili i prijavom na portalu www.radios.rs
3.3. Prijava za učešće u kvizu podrazumeva davanje podataka - ime, prezime i kontakt telefon učesnika

 

IV PRAVILA TUC-MUC KVIZ-a

 

4.1. Kviz će biti organizovan i emitovan svakog radnog dana u popodnevnim satima.
4.2. U kvizu će dnevno učestvovati po 2 (dva) zainteresovana lica i to 2 (dva) zainteresovana lica koja budu prva prijavljeni za učešće u kvizu. Koja će u vreme emitovanja kviza pozvati redakcija radija S.
4.3. U slučaju da je prijavljeni učesnik bude nedostupan ili je linija koja se poziva zauzeta u vreme snimanja kviza, za učesnika se bira sledeće zainteresovano lice prema redosledu prijave.
4.4. Svaki učesnik u kvizu odgovoriće na 7 (sedam) postavljenih pitanja.
4.5. Pobednikom u kvizu smatraće se onaj učesnik koji bude imao više tačnih odgovora na postavljena pitanja.
4.6. Ukoliko učesnici u kvizu budu izjednačeni u pogledu broja tačnih odgovora, biće im postavljena dodatna pitanja, sve dok jedan učesnik ne bude imao više tačnih odgovora na postavljena pitanja.
4.7. Učesnik ne snosi nikakve troškove učešća u kvizu.
4.8. Dobitak nagrade zavisi isključivo od znanja i veštine učesnika i postignutih rezultata u kvizu.
4.9. Učesnici su dužni da se ponašati u skladu sa normama i propisima koje utvrđuje Zakon o javnom informisanju i ova Pravila.
4.10. Radio S odnosno voditelj ima pravo da prekine poziv i da isključi učesnika od daljeg učestvovanja u kvizu ako se učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima, a naročito u slučaju:
- ako učesnik koristi učestvovanje u kvizu za reklamiranje proizvoda i/ili usluga,
- ako učesnik upotrebljava neprimeren govor, govor mržnje, kleveta ili daje izjave o bilo kom licu, organu ili ustanovi koje bi štetile ugledu navedenih lica.

 

V ZAŠTITA PODATAKA

 

5.1. Podaci o učesnicima koristiće s isključivo za potrebe realizacije kviza.
5.2. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .
5.3. Učesnik u kvizu potvrđivanjem da je upoznat i saglasan sa ovim Pravilima, i samim učešćem u kvizu dozvoljava korišćenje njegovih ličnih podataka za potrebe realizacije kviza.

 

VI NAGRADE

 

6.1. Nagrade za učešće u kvizu obezbeđuje sponzor.
6.2. Radio S će Sponzora obavestiti o dobitniku nagrade i dobitnika uputiti da od Sponzora preuzme nagradu.
6.3. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik mora dokazati identitet ličnim dokumentom (lična karta, pasoš).

 

VII OSTALE ODREDBE

 

7.1. O ovim pravilima će slušaoci Radio S-a biće obaveštavani i kroz program Radio S-a, bez obzira da li će biti učesnici kviza.

 

Svakog dana pobednik "Tuc muc" kviza dobija nagradu - knjigu "Biografija Stiv Džobsa", a dobitnici su:

Sanja Stanković

Miloš Rajić

Stojanka Trivunović 

Duško Radojičić

komentari (50)

 • petar
  17. 06. 2018.
  radio s1
 • petar
  17. 06. 2018.
  radio s1
 • petar
  17. 06. 2018.
  radio s1
 • petar
  17. 06. 2018.
  radio s1

Slušajte nas